Republic of Botswana
Government portal
Maitlamo
Maitlamo

Lephata la temothuo le itlameile go tlhabolola mhama wa temothuo le go tshegetsa kgolo ya one ka go tokafatsa maduo a lone, go tlhama ditiro, go somarela meamuso ya temothuo ya tlholego ka go ikaega ka mananeo le boranyane jo bo tshephagalang

Print
Close