Local time: Labone, 18 Diphalane 2018 14:47:02hrs
I am looking for: 

PEGO YA SEEMO SA SETŠHABA KA MOTLOTLEGI Lt. GEN SERETSE
31/08/09
Pego ya seemo sa sehaba ka Motlotlegi Lt Gen. Seretse Khama Ian Khama, Tautona wa lefatshe la Botswana, mo pulong ya setlha sa botlhano sa palamente ya boferabongwe.1. Motsamaisa dipuisano tsa palamente, ke lebogela sebaka se o se mphileng se, go itsise kokoano e e tlotlegang e, ka tshekatsheko ya diphitlhelelo tsa setšhaba sa rona ga mmogo le dikgwetlho, mo pegong ya me ya ntlha ka seemo sa setšhaba, e bile e le ya bofelo pele ga ditlhopho tsa rona tsa sehaba. 2. Le fa go ntse jalo, re tshwanetse go itse gore, go diragatsa ditlhokego tsa sehaba, ga go a tshwanela go lejwa mo ditirong tsa puso fela e le nosi. Bokgoni jwa go gatela pele
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.