Local time: Labone, 18 Diphalane 2018 14:43:34hrs
I am looking for: 

Banni ba lwantsha makoa \Ka Esther Mmolai
04/09/09
LOBATSE - Banni ba Goodhope le tikologo ba akgoletswe go dira maiteko mo go tshwaraganeng le puso go lwantsha makoa a a tshwanang bolwetsi jwa sukiri le madi a matona.

Mothusa tona wa lephata la botsogo, Rre Gaotlhaetse Mathabaphiri o ba lebogile jalo jaaka banni ba ne ba tshologile ka dipalo tse di kwa godimo go tla go tsaya karolo le go itlhatlhobela malwetsi a a farologanyeng.
Tiro eo e ne e rulagantswe ke ba mokgatlho wa Rotary Club ya Gaborone ga mmogo le ba lephata la botsogo.
Rre Matlhabaphiri a re go a itumedisa go bona morafe o tsibogela ditiro tsa go nna jalo ka go supa fa ba eme puso nokeng mo go lwantsheng makoa.
A re malwetsi a tshwana le sukiri le madi a matona a golela pele mme go a nametsa go bona morafe, makgotlana a a ikemetseng ka esi jaaka ba Rotary Club ba bona go tshwanela go thusa puso ka go ntsha madi le didirisiwa go katolosa itlhatlhobo le go ruta setshaba ka go thibela malwetsi ao.
O rotloediste morafe ka kakaretso go ikilela mo go tsotlhe tse di ka bayang matshelo a bone mo diphatseng tsa go ka tsenwa ke malwetsi, a tlatsa ka gore go bolelwa fa go na le makoa a le mantsi a a ka tsalwang le bolwetsi jwa sukuri le madi a matona jaaka go tlhoka pono le matshwenyego a diphilo.
Rre Matlhabaphiri a re lefatshe ka bophara, bolwetsi jwa sukuri bo tsaya madi a selekanyo sa boraro mo lekgolong sa madi a a abetsweng ditlamelo tsa botsogo.
A re go tlhotlhomisitswe gore bolwetsi jwa sukuri le jwa madi a matona bo ka thibelwa fela fa batho ba tlhokomela ka fa ba jang ka teng.
A re mo malobeng Batswana ba ne ba inaakanya le ditiro tse di thusang go sidila mebele jaaka go lema go sila le tse dingwe mme a rotloetsa morafe go nna ba itshidila ka dinako tsotlhe.
Mothusa tona o ne gape a leboga makgotlana otlhe a a ikemetseng a a tsereng karolo mo letsatsing leo, bogolo jang Mokgatlho wa Rotary ka jaana ba ne ba abela ba-na-le-bogole dikolotsana le gone go rotloetsa itlhatlhobo ya sukuri le madi a matona.
O boletse fa mokgatlho oo o tswa kgakala o na le seabe se segolo mo ditirong tsa lefatshe, a re ba ne ba thusa go shafatsa kokelo ya Deborah kwa Mochudi le sekole sa bananyana sa Kamogelo kwa Mogoditsahne.
A re ditiro di dintse tse di dirilweng ke mokgatlho oo mme a ba rotloetsa go tswelela ka tiro e ntle eo.
Moemela Kgosi ya Goodhope, Kgosi Moses Leshomo o ne a leboga ba mokgatlho oo a re ba ntse ba ba utlwalela ka ditiro tse dintle lefatshe ka bophara, mme gompieno ba bone go tshwanela go atolosetsa dithuso kwa motseng wa bone.
A re ba mokgatlho oo ba lemoga tota fa botsogo jo bo itekanetseng bo tlhokega mo matshelong a Batswana, mme a ba kgothatsa go tswelela ka mowa o montle oo. BOPA

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.