Local time: Laboraro, 26 Tlhakole 2020 02:58:56hrs
I am looking for: 

Dikgang
30.01.17
Batsadi ba kopilwe go nna le seabe mo dithutong tsa bana gore ba kgone go ntsha maduo a a nametsang. Mogokgo wa sekole se sebotlana sa Seetelo Memorial kwa Tsabong Mme Kelebogile Mokgosi o buile se mo bokopanong jwa batsadi le barutabana bosheng. O supile fa go nna le seabe mo thutong ya ngwana go dira gore ngwana le ene a rotloetsege gore a tseye thuto ya gagwe ka tlhwaafalo. Mme Mokgosi o ne a tlhalosa fa Seetelo e le nngwe ya dikole tse di dirang sentle mo ditlhatlhobong tsa makgaolakgang a lekwalo la bosupa mme se ka dira go feta fa ba tshwaraganela tiro le batsadi. Modulasetilo wa komiti ya batsadi le barutabana, Rre Disang Kehupetse, ene a re batsadi ba bangwe ga ba na kgatlhego ya go ya diphuthegong tsa batsadi le barutabana. A re motsadi yo a senang kgatlhego mo dithutong tsa ngwana go dira gore a seka a dira sentle e bile le tiro e ba e fiwang go ya go e direla kwa lwapeng ba sa e dire ka ba sena thotloetso. “Batsadi ba bangwe le fa ba kopiwa go tla sekoleng mabapi le dithuto tsa ngwana ga ba iponatse mme se, se felele se dira gore ngwana le ene a seka a tlhwaafalela tiro ya gagwe”, a tlhalosa. O supile fa komiti e tshwaragane le barutabana ba dira ka thata go rotloetsa batsadi go tsaya karolo mo dithutong tsa bana mme ba bangwe ba kgona go felela ba tla, fa bangwe bone ba sa iponatse gotlhelele. O ne a tswelela a re batsadi ba ba senang seabe mo thutong ya bana ba rata go itlhaganelela go ngongorega fa bana ba bone ba sa dire sentle mo dithutong e bile ba supa barutabana ka menwana ba re ga ba dire tiro. Rre Kehupetse a re batsadi bangwe ga ba na sepe gore a ngwana o ya sekoleng kana jang e bile a ka se mmotse gore ke eng a sa ye sekoleng, a re batsadi ba go tshwana le ba ba tshwanetse go tseelwa dikgato. E rile a ntsha la gagwe mongwe wa barutabana Mme Lesego Monnaokatswa o ne a bolelela batsadi fa sekole sa bone se na le letlhoko la dibuka tse di dirisiwang ke bana go kwala le tse di balwang. O ne a supa fa dikgwetlho tse ba kopanang le tsone gompieno di ne di seyo gotlhelele mo dingwageng tse di fetileng ka jalo batsadi ba ba tswe thuso fa ba na le seemo. O tlhalositse fa ba ne ba leka go kopa mo dikoleng tse dingwe mme ba ne ba kgona go bona dibuka, ka maswabi palo ya tsone e ne e sa lekana. Ka jalo, o ne a kopa batsadi gore ba rekele bana dibuka tse di kwalelang gore ba tle ba kgone go tswelela le dithuto tsa bone. Mo go tse dingwe, Mma Monnaokatswa o ne a gwetlha batsadi go fa bana tlhokomelo, ba nne ba le phepa malatsi otlhe, a re bophepa bo botlhokwa mo thutong ya ngwana ka gore o simolola letsatsi a sa tshwenngwe ke sepe e bile a phuthologile. A re se, se ka dira gore ngwana a itlame go dira ka natla gape le dibuka tsa gagwe di nne di lebega ka dinako tsotlhe e bile go ka tokafatsa le dithuto tsa gagwe. E re le fa go ntse jalo o ne a tlhalosetsa batsadi ka maduo a bana ba ba neng ba dira lokwalo lwa bosupa ngogola. Le ntswa maduo a bana a wetse tlase ka dintlha tse thataro ko tlase ga lefela (0.6%) a re ba itumelela gore bana ka bontsi ba dirile sentle. O ne a kopa batsadi gore ba eme ka dinao ba tshwaraganele tiro le barutabana gore mono ngwaga ba dirile go feta fa. “Fa sekole se sa dire sentle go lebelelwa motsadi, morutabana le ngwana ke ka seo batsadi ba tshwanelwang ke go emela thuto ya bana ba bone ka dinao”, a tlhalosa. O ne a tlhalosa gore bana ka bontsi ba ba sa direng sentle ke ka ntlha ya gore batsadi ba bone ba goga dinao fa ba kopiwa go tla sekoleng kana mo gongwe ba sa tle fa go tla go itsisiwa ka dithuto tsa ngwana. Mma Monnaokatswa o ne a gakolola batsadi gore ba duelele bana madi a ditlhabololo ba seka ba salela kwa morago. BOPA
14.01.10
Tshwaragano ya lefatshe la Botswana le la India
04.09.09
The Botswana Export Development And Investment Authority (BEDIA) has been able to attract capital investment of about P539 million as opposed to P500 million which they set as a target.
31.08.09
Pego ya seemo sa se tš haba ka Motlotlegi Lt Gen. Seretse Khama Ian Khama, Tautona wa lefatshe la Botswana , mo pulong ya setlha sa botlhano sa palamente ya boferabongwe.1. Motsamaisa dipuisa no tsa palamente, ke lebogela sebaka se o se mphileng se, go itsise kokoano e e tlotlegang e, ka tshekatsheko ya diphitlhelelo tsa setšhaba sa rona ga mmogo le dikgwetlho, mo pegong ya me ya ntlha ka seemo sa setšhaba, e bile e le ya bofelo pele ga ditlhopho tsa rona tsa se tš haba. 2. Le fa go ntse jalo, re tshwanetse go itse gore, go diragatsa ditlhokego tsa se tš haba, ga go a tshwanela go lejwa mo ditirong tsa puso fela e le nosi. Bokgoni jwa go gatela pele
04.09.09
LOBATSE - Banni ba Goodhope le tikologo ba akgoletswe go dira maiteko mo go tshwaraganeng le puso go lwantsha makoa a a tshwanang bolwetsi jwa sukiri le madi a matona.
31.08.09
Letshwao la Botswana le tshwanetse go sekwa-sekwa go
04.09.09
Mothusa tona wa tsa madi le ditogamaano tsa ditlhabololo
04.09.09
From: C-BGCIS
1) SADC PRESS RELEASE ON SWINE FLU The SADC Ministers responsible for Health note the recent reports of Swine Flu
(H1N1) outbreaks in Mexico, United States of America and Canada among others. 
As SADC Ministers of Health we are concerned by the increase in the number of
cases, deaths and the unusual age group affected (healthy young adults).  In
light of the above, we the SADC Ministers of Health advise as follows: Travel Precautions:  Unless necessary, all travelers are advised to avoid or postpone travel to
affected areas.  In the event of traveling to the affected areas travelers
should visit their nearest health facility for advice on precautionary
measures to be taken.  Recent travelers to the affected countries should be on
the alert for Flu-like symptoms such as fever, muscle aches, nausea, coughing,
fatigue, and general feeling of un-wellness, and visit the nearest health
facility for immediate attention when such symptoms develop.  Response: We are working closely with the World Health Organization (WHO) and our
surveillance systems are on high alert. We will continuously monitor the
situation and use existing National and Regional Policies and Guidelines for
the prevention and control of any outbreak in line with the SADC Highly
Pathogenic Avian and Pandemic Human Influenza Preparedness and Response Plan. As SADC Ministers, we wish to inform the public that all countries within the
Region have Epidemic Preparedness and Response Plans and Teams in place. 
There is no effective vaccine to prevent Swine Flu.  However, it is treatable,
and a Technical Team is in place to facilitate the availability of treatment
in all SADC Countries. 
 
As the SADC region we remain vigilant and committed to prevent and address any
potential outbreak in the region. SADC MINISTERS RESPONSIBLE FOR HEALTH
28 APRIL 2009
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.