Lephata la Tsamaiso ya Bodirelapuso (DPSM)
0
1
2
3
4
5
6

Amogelesega mo Lephateng la Tsamaiso ya Bodirelapuso (DPSM)

Fano o fitlhela dikitsiso ka tsamaiso ya bodiredi jwa puso ka bophara, ditsamaiso le melawana. Mo godimo ga moo go na le kitso e ntsi e e ka solegelang bodiredi jwa puso mosola, ditiro le ditirelo tsa puso tse bao batho ba ka di e kopelang , tse di tsamaelanang le tirtisanyo ya bodiredi le tsa botsogo.

 

 
Tools And Services - Do It Online
Kaedi ya lephata
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.