Local time: Matlhatso, 29 Tlhakole 2020 15:28:39hrs
I am looking for: 

Lekgotla la puso la itshireletso
Lekgotla la puso la itshireletso

Lekgotla la Puso la Itshireletso le tlhomilwe ka molawana wa tsa itshireletso wa 21:08 go thusa puso ka tsa itshireletso. Karolwana ya bo 11 ya molao o e tlhalosa ditiro tsa lekgotla le jaana:

• go kganela go gatlhamela ga mongwe le mongwe mo dikagong tsa puso le go laola metsamao ya batho le batswakwa mo dikagong tsa puso
• Go nna go tlhomilwe dikago tsa puso leitlho
• Go tlhatlhoba dikago tsa puso ka metlha le dithoto tse dingwe tsa puso

Mo go direng tiro ya lone, lekgotla le tlaa tlotla diphiri tse di di kopanang le tsone ka ntlha ya tiro ya lone

Badiredi ba itshireletso ba ka nna ba tshwara motho ka ka taolo kgotsa e seyo gio tsw akwa mookameding wa bone yo o senyang a mmona kgotsa yo o nang le mabaka a a tletseng go mmelaelaborukutlhi bongwe kwa modiri yoo a leng teng kana motho fela yo o fitlhelwang a leka go senya kwa dikagaong tsa puso fa modiri yoo a le mo tirong.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.