Local time: Labone, 27 Tlhakole 2020 04:37:08hrs
I am looking for: 

Khansele Ya Itshireletso
Kitso ka ga lephata la itshireletso, Bosekisi

Tona ya lephata la Itshireletso le Bosekisi  ke ene tlhogo ya lephata le. Lephata le le itebagantse le:

  1. Khansele ya itshireletso
  2. makgotla a ditshwanelo tsa setho
  3. makgotla a sennela ruri a a itshwaragantseng
  4. itshireletso ya puso

Gape o tsaya boikarabelo mo maphateng a a ikemetseng a a latelang:

  1. BDF
  2. BPS
  3. DCEC
  4. AOJ
  5. DIS
  6. AG
Lekgotla La Ditshwanelo Tsa Setho

Botswana o santse a se na lekgotla la ditshwanelo tsa setho. Maiteko a tsweletse go bona gore le a dirwa. Khuduthamaga e setse e dirile maiteko a a tlaa sekasekwang kla yone kgang e. fa le tlhamilwe lekgotla le tlaa itebaganya le dikgang tse:

·     Tlhomamisa gore ditshwanelo tsa setho di salwa morago jaaka e le tshwanelo ka tsela ya teng

·         Go dira pego ya Botswana le go e isa kwa e batlegang teng jaaka go batlega

·         Itebaganya le dikgang tsa go tsenya ditshwanelo tsa setho gore di tsamaelane le tsa lefatshe

·      Go ruta setšhaba ka dikgang tsa ditshwanelo tsa setho

·         Go reetsa le go rarabolola dilelo tsa batho ba ba bonang gore ditshwanelo tsa bone di gatakilwe ka tsela nngwe.

 

 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.