Local time: Labone, 27 Tlhakole 2020 04:51:09hrs
I am looking for: 

Diofisi tsa botautaona ba pele ka bobedi
Ditiro Tse Di Kgethegileng Tsa Ofisi Ya Botautaona Ba Pele Ka Bobedi
  • Go ema botautaona ba pele nokeng ka go tsamaisa le go rulaganya ditiro tsa bone tsa letsatsi, go rulaganya le go gatisa diphuthego le itshireletso
  • Go dira lenaneo la ditiro tse di tshwarelwang kwa bonnong jwa ga tautona
  • Go thusa ka tsa kanamiso mafoko kwa bonnong jwa ga tautona
  • Go thusa ka bodiredi, dithoto, tsa dipagamo, go baakanya dituelo, le tse dingwe
  • Go tlhokomela tikologo le tshingwana
  • Go thusa ka tsa kapei, go tlhatswa le go tlhokomela ntlo
  • Go rulaganya tsa itshireletso, meletlo le tsamaiso yotlhe
  • Go amogela baeng le go ba tshwara sentle
 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.