Local time: Laboraro, 19 Tlhakole 2020 22:43:13hrs
I am looking for: 

Bonno Jwa Ga Tautona
Ditiro Tse Di Kgethegile Tsa Bono Jwa Ga Tautona

 

Ke bontlha bongwe jwa katloloso ya kantoro ya ga tautona
• Go tlhokomela le go tsamaisa lenaneo la mo lwapeng la ga tautona
• Go tsamaisa le go tlhokomela batlotlegi le tsamaiso ya kamogelo batlotlegi ba ga tautona
• Go amogana ditirelo-tsa-dikitsiso kwa bonnong jwa ga tautona
• Go dira ditiro tsa botsamaisi jaaka go tlhokomela babereki, tsa madi, go kokoanya dithoto le taolo ya tsone, go tlhokomela dipalamo, dithoto le tse dingwe
• Go tlhokomela ditlhare, dithunya le dipaakanyo tsa lelwapa
• Go dira tsa kapei, go tlhatswa le tse dingwe tsa mo ntlong
• Go neela tshireletso, tsamaiso fa go na le baeng le go ipelela mediro kwa bonnong jwa ga tautona
• Go amogela baeeng le go tlhokomela

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.