Ofisi ya ga Tautona (OP)
0
1
2
3
4
5
6

Amogelesega mo Webosieteng ya Ofisi ya ga Tautona

Botswana ke lefatshe le le iposang le le nang le melao e e papametseng ya go sireletsa ditshwanelo tsa batho le kgololesego, tse tsotlhe di fitlhelwang mo molao motheong wa lefatshe. Tautona wa lefatshe gape ke ene moeteledipele wa puso. Boikarabelo jwa go tsamaisa lefatshe bo mo marwuding a ga Tautona. O diragatsa boikarabelo jo ene ka bo ene kana a romile bongwe bodiredi go dira jalo mo boemong jwa gagwe.

Lt. General Seretse Ian Khama ke tautona wa gompieno wa lefatshe la Botswana gape e le Kgosi kgolo ya morafhe wa Bangwato.
Ditsela Tsa Go Ikuela Tsa Babereki Ba Setshaba
Tsela e ya go ikuela e supegetsa tsela mo babereking ba ba kgopisitsweng ke ditshwetso tsa bagolwane kana maphata mo perekong ya bone.
Ditiro le Malatsi a Boitapoloso
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.