Local time: Mosupologo, 23 Phukwi 2018 14:00:34hrs
I am looking for: 

Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5
Thuto Ya Setshaba Ka Bolwetse Jwa HIV/AIDS
Dinaalano

Go santse go sena mekwalo epe mo tsebeng e.

1.Ka fa lefatshe lotlhe ka bophara le lebelelang ka teng dikgang tsa ithibelo mogare  wa HIV.Kwa thuto se ka dipuisanong  e e rulagantsweng ya UN-NACA e le bontlha bongwe jwa lenaneo la ipapatso la letsatsi la mafatshefatshe la segopodiso sa AIDS ka ngwaga wa 2008-ka mme Argentina Matavel,modulaesetilo wa UN Theme Group ka AIDS gape e le moemedi wa lefatshe la UNFPA.

2.Go  lebelela ka bophara ga go tsibosa ga setshaba mo ithibelong ya mogare wa HIV kwa thuto se ka dipuisanong e e rulagantsweng ya UN-NACA e le bontlha bongwe jwa lenaneo la ipapatso la letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa AIDS ka ngwaga wa 2008 ka Rre Chris Batho Molomo yo e leng ene motsamaisi wa lefatshe wa NACA.

3.HIV le tsa ditshwanelo tsa batho kwa thuto seka dipuisanong e e rulagantsweng ya UN-NACA e le bontlha bongwe jwa lenaneo la ipapatso la letsatsi la mafatshefatshe la segopodiso sa AIDS ka ngwaga wa 2008 ka Rre Uyapo Ndadi ele motshwarelela mookamedi mogolo wa lephata la Botswana la tsa kgolagano le boitshwaro,molao le ditshwanelo tsa batho(BONELA).

4.Go thibela mo go ba ba tshelang ka mogare;kwa thuto seka  dipuisanong e e rulagantsweng ya UN-NACA e le bontlha bongwe jwa lenaneo la ipapatso la letsatsi la mafatshefatshe la segopodiso sa AIDS ka ngwaga wa 2008 ka Mme Elizabeth Montsheng yo e leng mothusa modulasetilo wa lefatshe la Botswana la kgolagano ya batho ba ba tshelang ka AIDS(BONEPWA).

 

Dipuiso

Dikgang tse di farologaneng tse di tswang mo diphuthegong, dithuto-puisanong, le digopotso, di fitlhelwa mo karolong e. Dipuiso tse di ka kgona go itseelwa ke motho a ya go bala kgotsa a di reetsa.

Dibukana tsa kitsiso

 

Dikgatiso tse di fitlhelwang ke tse di latelang :

1. Dibukana tsa E Bololotse di bolotse

2. Bukana  e e supang seemo, 2005

3. Kitsiso ka tiriso ya mabolokelo kitsiso ka tsa N ACA

4. Thuto ka go gorosa molaetsa wa phetolo mokgwa.

5. Mokwalo wa Batsaa-karolo ba HIV Le AIDS, Puso ya Botswana, Morabang, 2008.

6. Motlhala wa dikgatho tsa go lwantsha HIV le AIDS, Tautona Festus Mogae.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.