Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)
0
1
2
3
4
5

Amogelesega mo Webosieteng ya Lekalana le le lomaganyang ditiro tsa AIDS (NACA)

Boikarabelo jwa lekalana la NACA ke go dira le go ema nokeng tirisanyommogo, go gokaganya megopolo yotlhe ya setšhaba e e itebagantseng le bolwetse jwa HIV le AIDS. NACA e filwe boikarabelo jwa go dira ditogamaano le mananeo a HIV le AIDS mo dikarolong tse farologanyeng lefatshe lotlhe. Se se akaretsa go dira megopolo le melao e e amang HIV le AIDS.

HIV and AIDS Stakeholders in Botswana

Itshwaraganye Le Ba NACA

Postal Address:       Private Bag 00463 

                            Gaborone

Telephone / Fax:     + 267 3710314

Email:                     asknaca@gov.bw

 

 

Tools And Services - Do It Online
Dipotso Le Dikarabo Go Tswa ko NACA
Thuto Ya Setshaba Ka Bolwetse Jwa HIV/AIDS
Thuto ya Setshaba ka bolwetse jwa HIV/AIDS go nonotsha Setshaba sa Setshaba.
Dipatlisiso Le Dipalo

Basic facts about HIV/AIDS, its prevalence within Botswana's citizens and their workplaces, and statistics about various treatment methods.

Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.