Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Maitsholo a mo kgwebong
Tlhaloso ya Maitsholo a ma ntle

Go dira selo sese siameng, ka nako e e siameng, ka tsela e e siameng o direla mabaka a a siameng.

Maitsholo a mantle kgotsa botho goya ka tsamaiso mo kgwebong ke tsela nngwe ya maitsholo a a dirisiwang go sekaseka maitlamo, maikaelelo, botho kgotsa mathata a maitsholo a a tlhagang mo kgwebong. Go tlhoka botho jo bo maleba mo kgwebong go kanna le ditlamorago tsa tshenyetso sechaba le go gopelo itsholelo ka tsela tse di latelang:

  • Go sa duela lekgetho
  • Go tsietsa ka go tlhoka go dirisa bosupi jwa nnete le go kopolola mo go seng ka fa molaong.
  • Go boisanya gore ditlhwatlhwa e nne dife fa go ikopelwa ditiro le direlo.
  • Go tsaya madi ka boferefere o bo oa dirisa jaaka e kare oa tsere ka tsela e e tlhamaletseng
  • Pipamolomo
  • Kgotlhang ya dikeletso
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.