Local time: Laboraro, 16 Diphalane 2019 20:44:28hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Borukutlhi jwa madi ke eng?
Borukutlhi jwa madi ke eng?

Se ke thulaganyo ya go utswa madi ka boferefere o a dira jaaka e kare o a tsere ka tsela e e tlhamaletseng,le go timetsa motlhala wa gore madi ke a bogodu gore madi a a kgone go dirisiwa mo isagong jaaka madi aa phepa.

Go  tsaya madi ka boferefere o bo o dira jaaka e kare ga se gone bo simolotse go nna borukutlhi go gaketse thata go tswa ka ngwaga wa 1980 fa go ne go utsuwa diritibatsi,go simolola nako eo,go lwantsha  borukuthi jwa madi ke kgang e e tshwenyang ebile e e tlhwaaafaletsweng ka go fiwa maemo a ntlha lefatshe ka bophara,jaaka lefatshe le bona ditlamorago tse di masisi tse di amang seriti le tsamaiso ya madi,maiteko a twantsho borukutlhi, go gola le go tlhabologa ga bo itsholelo.

Borukutlhi jwa madi bo ama mafatshe otlhe,a a tlhabologileng le a a tlhabologang ebile di nale ditamorago tse di bayang go gola le go tlhabologa ga itsholelo mo mosing.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.