Local time: Laboraro, 13 Ngwanatsele 2019 01:48:57hrs
I am looking for: 

Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Borukutlhi jwa madi bo ama jang go tlhabologa ga itsholelo?
Borukutlhi jwa madi bo ama jang go tlhabologa ga itsholelo?

Dirukutlhi ka nako tsotlhe di bata ditselana tsa go dirisa madi a tsone. Mafatshe a itsholelo ee golang kgotsa ba ba tlhabololang bodiredi jwa madi mme di sena taolo e e lekaneng, di a tshabelelwa ka gore bodiredi jwa madi jo bo tlhabologileng bo dirisa twantsho borukutlhi jwa madi e e tiileng.


Dirukutlhi tse di fudusetsang ditirelo tsa bone kwa mafatsheng kgotsa kwa bodireding  jwa madi jo bo sa itekanelang, di tsaya tshono ya go ipagololela mogodi mo dipharologanong ya ditsamaiso tsa twantsho borukutlhi jwa madi.
Mongwe o kare mafatshe a a tlhabologang ga a kake a kgetha dithoto tsa madi tse ba ka di dirisanang le tsone. Mme go tlosolosa go tsaya kgato go diphatsa. Fa o ntse o tlosolosa go tsaya kgato go fa dirukutlhi nako ya go rulaganya borukutlhi jo.


Go senyega ga seriti sa bodiredi jwa madi, go senya le tirisano mmogo ga mafatshe a a neng a ka beeletsa, fa ba na le dikakanyo tsa gore lefatshe leo le amilwe ke borukutlhi jo bo rulagantsweng.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.