Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Tsamaiso Ditirelo
Tsamaiso Ditirelo

Maikarabelo a lekalana la tsa tsamaiso ditirelo mo lephateng la thibelo tshenyetso setšhaba le itsholelo le itebagantse le tsamaiso ya letsatsi le letsatsi ya lephata. Lekalana le itebagantse le gore bodiredi, dikago, le ,madi di didirisiwa ka mowa wa sennela ruri, di laolwa ka natla, go rotloetsa go kgothatsa tsamaiso ya konokono.


 

Makalana a Lephata la Tsamaiso Ditirelo
  • Tsa bodiredi -le itebagantse le go thapa, go rutuntsha le tlhokomelo ya badiredi.
  • Ditirelo - le itebagantse le tsamaiso ya tsatsi le letsatsi ya lephat
  • Tsa madi- le dira le tsamaiso ya merero ya madi mo lephateng la thibelo tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo tse di tsweletseng le madi a ditlhabololo.
  • Dithoto le bodiredi-le itebagantse le go aba le go tsamaisa sentle dithoto tsa puso.
  • Tsa dipalamo -le itebagantse le tsamaiso ya lephata.
  • Pabalesego ya dibuka/mekwalo - le itebagantse le go rulaganya le go babalela mekwalo le dikitsiso tse di tsamaisang lephata.
  • Lekalana la Ipapatso le Kanamiso .
  • Lekalana le le lomaganyang mananeo a HIVAIDS.
  • Paakanyo le Pabalelo - le itebagantse le tsamaiso ya paakanyo le pabalelo ya di Ofisi tsa DEC, tsa bonno jwa DCEC, le tsa kago fa go tlhokafala.
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.