Twantsho Tshenyetso Setshaba le go Gopela Itsholelo (DCEC)
0
1
2
3
4
5
6
Ditso le Thomo
Ditso le Thomo

Lephata la Twantsho Tshenyetso Setšhaba le go Gopelo Itsholelo le simolotswe ka Lwetse ka ngwaga wa 1994 ka fa tlase ga molao wa tshenyetso setšhaba le gopelo itsholelo (Economic Crime Act). Go tlhamiwa mo go tlhotlheleditswe ke ditiragalo tse di masisi tsa ditsha ko Mogoditshane, boferefere jwa go rekisa matlo ke Koporase ya Matlo (Botswana Housing corporation) le go abela bodiredi (tenders) ko dikolong tse di potlana tsa madi aa kanang ka P21m. Go lebeletswe dipatlisiso le dikgakololo tsa komiti ya dipatlisiso ya ga Tautona (Presidential Commissions of Enquiry), Lephata le le tsamaisiwa ke lekalana le le ikemetseng ka nosi le ne la bopiwa. Dithata tsa DCEC ke go lwantsha tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo.

Chapters

Tse di latelang ga di yo ka puo ya Setswana. Fa o batla go bala ka tsone ka puo ya Seeng topetsa mo Setlhogong.

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.