Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Ba ba batlegang
Issac Rebagamang

 Lehapha la tsa borukutlhi jwa maemo a a ko godimo la sepodise mo Gaborone le ikuela mo setšhabeng go ba thusa ka tshedimoso e e ka ba fang lesedi la go tshwara Isaac Boyas Rebagamang.

O falotse mo mapodiseng a Kasane ko motseng wa Dukwi fa ba ne ba le mo tseleng go ya kgolegelong ya puso ko Francistown kgwedi ya Motsheganong e le masome mabedi ka 2008. O tlholega mo motseng wa Borolong mo kgaolong ya legare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thabo Khumalo

Mapodise a Naledi a ikuela mo setšhabeng go fa tshedimosetso e e ka ba thusang go tshwara motho wa letso la Zimbabwe Sibanda yo o tumileng ka leina la Thabo Khumalo wa dingwaga tse masome a mararo  le bone, yo o tlhagileng mo kgolegelong ya puso Seetebosigo a le lesome le botlhano. O ne a tswaletswe mabapi le kgang ya bogodu jwa dikgoka. O tlholega ko Bulawayo ko Zimbabwe mme go belaesega ha a le mo Botswana.

 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.