Republic of Botswana - Government portal
Sepodise sa Botswana (BPS)
0
1
2
3
4
5
6
Thomo
Thomo

Thomo ya sepodise sa Botswana e fitlhelwa ka fa tlase ga ditlhamo ditiro le botsamaise ja ditirelo jaaka di tlhalositswe ka fa tlase ga kgaolo 6 ya Botswana Police Act (CAP 21:01)

1. Tirelo e, etla neelwa Botswana ka kakaretso go dibelwa matshelo le dikago, go sireletsa le go lemoga borukutlhi, go kokobetsa dikhuduego tsa mo gae, go tiisa thokgamo, go tshwara badira molato, go diragatsa molao mo go ba ba melato le go diragatsa melao yotlhe e e mo mo mekwalong e o e lebagantsweng le yone.

2. Go dira tiro ya bone ka fa tlase ga thomo e mapodise a ka tsaya dithobolo

3. Lephata le le tla dira ditiro le tsa sesole mo Botswana jaaka le ka laelwa ke tautona jaaka mookamedi mogolo wa maphata a sepodise le sesole

4. Taolo ya mapodise  e tla bewa mo lepodise le tla bewang monwana ke moglwane yo o lebaneng; modiredi yo o wa sepodise o tla diragatsa ditaolo tsa mogolwane go ya ka fa molaong.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.