Sesole Sa Botswana (BDF)
0
1
2
3
Thutuntsho/ Ikatiso
Thutuntsho/ Ikatiso

Thutuntsho ya masole a maemo a Private e dirwa kwa kampeng ya ikatiso ya Pandamatenga fa a maemo a Cadet a katisiwa kwa go ya Paje. Ka nako e ya ikatiso, barutwana ba ka isiwa kwa dintlheng tse dingwe tsa lefatshe leno, go dira ditiro tse dingwe tsa sesole. Kwa ikatisong, go gatelelwa thata boitshwaro le botho mme yo o ka dirang sengwe se se kgatlhanong le se, o a kobiwa. Fa ba fetsa ikatiso ya bone, barutwana ba jaanong ba ka romelwa kwa dikampeng tse di farologaneng tsa sesole go ya go berekela koo ba itebagantse le tiro e e rileng.  Mo sesoleng go na le dikarolwana tsa masole a ntwa le a  e seng a ntwa a a tlhokang kitso e e tseneletseng. Dithutuntsho tsa mo tirong di tswelela kwa maphataneng ka bongwe ka bongwe. Ithutuntsho ga e fele, ke sone se go nang le puo e e reng, “ fa o fufula thata ka dinako tsa kagiso, o tlaa tshologa madi a mannye ka nako ya ntwa. “

 

Thutuntsho – barutuntshi ba diphologolo

 

Batho ba ba rutuntshang kwa sesoleng, ba rutilwe gape le ka boitshwaro jwa diphologolo tsa naga mme ke bone ba ba di tlhokometseng. Mo nakong ya gompieno go na le batho ba ba rutetsweng tiro e mo lefelong la diphologolo ba le 29.

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.