Local time: Sontaga, 22 Phukwi 2018 14:45:34hrs
I am looking for: 

Sesole Sa Botswana (BDF)
0
1
2
3
Khonsata ya ba Diletso tsa BDF
Khonsata ya ba Diletso tsa BDF

“Mogopolo wa Khonsata ya BDF Bands” o simolotse ka 1991 kwa Village Health Club mo Gaborone. Ke mogopolo oo simolotseng ke Ramasole wa nako eo, Motlotlegi Tautona Lt Gen S.K.I. Khama ka maikaelelo a go kgobokanya madi go thusa bao ba tlhokang mo sechabeng.

 

 

Moletlo o bopelotlhomogi o simolotse ka dibente dile  nne, lefelo la modiro ele Gaborone fela.  Ka 1994 mafelo a mangwe a mabedi a Selibe Phikwe le Francistown ane a akarediwa. E sale ka 1995, dibente di ntse di letsa mo ditoropokgolo le ditoropo tsotlhe tsa lefatshe la Botswana. Gompieno tiro, ena le dibente dile lesome le boraro tse eleng bontlha ba “BDF Annual Charity Concerts”.

 

 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.