Republic of Botswana - Government portal
Local time: Labotlhano, 17 Phatwe 2018 00:03:51hrs
I am looking for: 

Sesole Sa Botswana (BDF)
0
1
2
3
Ditiro Tsa Setshaba
Ditiro Tsa Setshaba

Tebelopele

 

Mo tsamaong ya nako, maitiso a e nnile sengwe sa dilo tse di botlhokwa fela thata mo mananeong a go direla setshaba ditlhabololo a ka one BDF e lekang go thusa batho ba ba tlhokang kgotsa e le boikarabelo jwa yone mo setshabeng jaaka go buiwa gompieno. Ka yone thulaganyo e ya go ya kwa bathong, mo ngwageng ono fela, go abetswe batlhoki matlo mo mafelong a:

 

Tiriso ya dipoelo tsa 2006

 

Mo dingwageng tse 16 tse di fetileng, mekgatlho ya bopelotlhomogi e le mmalwa e boetswe go tswa mo thulaganyong e.  Monongwaga dipoelo tsa maitiso a 2006 di tlaa abiwa jaana:

-          Mokgatlho wa letlole la Sponsor a Child

-          Masisi Organ Foundation

-          Mokgatlho wa batlhoka-kutlo

-          Childline Botswana

-          Lekalana le le faphegileng la sekole sa Solomon Dihutso

-          Mothers Union Centre- Mahalapye

-          Mokgatlho wa batlhokapono( Central Association for the blind)

 

Matlo a a abilweng ka 2009

 

Gubajango, Mmadianre, Matsiloje, Francistown (-matlo a mabedi), Damuchujenaa, Sefhophe, Phuduhudu le Mokgenene

 

Ditiro tse di abilweng

 

-          katoloso ya kokelo ya balwetse ba ba okelwang kwa malwapeng kwa Ramokgwebana

-          motlobo wa dibuka kwa sekoleng se sebotlana sa Ledumang kwa Gaborone

-          ditlamelo tsa itloso bodutu kwa mabaleng a sekole sa Ben Thema kwa Gaborone

-          Lefelo la tlhatlhobo kwa kokelong ya Rakhuna

 

 
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.