Local time: Laboraro, 26 Tlhakole 2020 06:35:03hrs
I am looking for: 

Lephata la Ditiro le Dipalamo (MWT)
0
1
2
3
4
5
6
Lekalana le le sireletsang tsa kgotelo
Tshedimoso ka Lekalana le le sireletsang tsa kgotelo

Botswana e nnile leloko la International Atomic Energy Agency ( IAEA) ka 22nd Firikgong 2002. Ka go lemoga botlhokwa jwa go tsamaisa boitseanape jwa nuclear mo setšhabeng, khuduthamaga ya palamente e rebotse bodiredi jwa ditlhaeletsano, Boranyane le dikitsiso go tsamaisa  “nuclear energy” le tshireletso ya “radiation” kana tsotlhe tse di ka tlhagang . Ba karolwana ya “atomic energy” mo lephateng la Research Service and Technology le ba tshireletso ya “ Ionizing radiation safety”, lephata la “Radiation Protection” le le tla a itebaganyang le go tsamaisa ditshwetso tsa radiation protection board  le simolotse ka moranang a tlhola gangwe ka 2008.

Tlhomagano

Go tsamelana le Radiation Protection Act No:22 ya 2006 e e simolotseng go dira ka Moranang a tlhola bongwe 2007, lekalana le akaretsa mookamedi , mothusa mookamedi le badiri ba bangwe. Ha go fleets, lephata le tla nna le badiri ba le masome mararo, ba le lesome le botlhano e le baitseanape mme ba bangwe e le bathusi jalo. Thulaganyo mo lephateng le e bonala ha o ntse o ya le ditsebe tsa lokwalo le thulagano ya ditiro e supulwe go tsamaelana le ya lephata la MCST go ya kwa kantoro kgolo e akaretsa Radiation Protection.

 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.