Local time: Labotlhano, 21 Tlhakole 2020 09:53:05hrs
I am looking for: 

Lephata la Ditiro le Dipalamo (MWT)
0
1
2
3
4
5
6
Ka ga MWT
Tebelopele

Re le lephata la ditiro le dipalamo, re tlaa nna le ditirelo tsa ditsela le ditiro tse di ikanyegang, di sireletsegile tse ebile di tlaa etleetsang botshelo le botsogo jo bo molemo jwa Batswana e bile go sa babalele tikologo.

Maikaelelo
Lephata la ditiro le dipalamo le rerisanya le ba-na-le-seabe, le tlaa direla batho ditlamelo tsa diapalmo, dikago le tsotlhe tsa boranyane go kgotsafatsa dikeletso tsa maphata a mangwe le setshaba ka kakaretso.
Matshego
  • Go direla mo pontsheng
  • Botho
  • Go dira ka maikarabelo
  • Go dira ka maitlamo
  • Go direla sechaba 
  • Go dira ntle le kgethololo ya Bong
  • Tekatekano
Ketapele

The mandate of Ministry of Works and Transport (MWT) is to provide safe, economical and reliable public infrastructure (buildings, roads, aerodromes etc.), government transport and related services, such as road, rail, water and air safety, that will contribute to economic development of Botswana. Consequently, MWT has two major portfolio responsibilities namely;

  • Public works sector comprising:

            o        design, construction and maintenance of government building infrastructure development projects and facilities.

            o        design, construction and maintenance of national road network including training of road artisans, road technicians, plant operators.

            o        provision and maintenance of electrical and mechanical facilities for government buildings;

            o        design, construction and maintenance of aerodromes.

            o        setting and regulation building control standards.

            o        sewerage schemes for government institutional buildings,

  • Transport sector comprising;

            o        provision and maintenance of government transport including road plant and equipment,

            o        provision and management of air services;

            o        provision and management of rail services

            o        management of road transport and safety including road traffic, and

            o        supervision of statutory authorities such as Air Botswana, Botswana Railways.

Currently, each sector is headed by a Deputy Permanent Secretary (DPS) reporting to the Permanent Secretary (PS) of MWT. The following are the departments and parastatals under MWT: Departments of Building and Engineering Services (DBES), Department of Roads (DoR), Central Transport Organization (CTO), Department of Civil Aviation (DCA), Department of Road Transport and Safety (DTRS), Botswana Railways and Air Botswana.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.