Local time: Laboraro, 19 Tlhakole 2020 22:14:18hrs
I am looking for: 

Lephata la Pereko le Selegae (MLHA)
0
1
2
3
4
5

Amogelesega mo Webosaeteng ya  Lephateng la Pereko le Selegae

Boikarabelo jwa Lephata ke go dira seemo le go rurufatsa thokgamo ya setšhaba, tsa matshelo a sone, tseo di leng botlhokwa matshelong le mo itsholelong ya sone.  Lephata la Pereko le Selegae le itlamile go nna lekgotla le le gorosang dithuso le ditirelo mo setšhabeng go dirisiwa mowa le ngwao ya go dira ka lorato le ka seemo se se kwa godimo sa tiro. Lephata le eteletswe pele ke Tona ya Pereko le Selegae yoo thusiwang ke Mokwaledimogolo wa lephata, yo e eleng Modiredimogolo wa Lephata. Go na le bathusa Mokwaledimogolo ba le babedi, yo mongwe a eteletse pele molao wa magolegwa, dipasa le boagadi, fa yo mongwe a eteletse pele molao wa pereko le matsehelo a setšhaba le ikwadiso.

Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.