Local time: Labotlhano, 17 Ferikgong 2020 18:12:51hrs
I am looking for: 

Kgotlatshekelo ya Dikgang tsa Badiredi (IC)
0
1
2
3
4
5
6

Amogelesega mo Webosieteng ya Kgotlatshekelo ya Dikgang tsa Badiredi!

Kgotlakgolo e ke e e faphegileng, e simolotswe e le kgotla ya molao le tekatekanyo ka fa tlase ga kgaolo ya 15 ya molao wa Trade Disputes Act wa bo 15 wa 2004. Ke lekgotla la ditsheko le le nang le dithata fela jaaka Kgotlakgolo ya Ditsheko. Baatlhodi ba Kgotla e ba thapiwa ke Tautona wa lefatshe la Botswana jaaka fa a filwe dithata tseo ke kgaolo ya 96, kgaolwana ya bo 3 ya molaomotheo wa lefatshe leno.

Ditiragalo le Dithulaganyo
Events and Programs related to Industrial Court are displayed here
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.