Local time: Labotlhano, 17 Ferikgong 2020 18:22:45hrs
I am looking for: 

Lephata la Temothuo (MOA)
0
1
2
3
4
5
Maitlamo
In this page
Maitlamo

Lephata la temothuo le itlameile go tlhabolola mhama wa temothuo le go tshegetsa kgolo ya one ka go tokafatsa maduo a lone, go tlhama ditiro, go somarela meamuso ya temothuo ya tlholego ka go ikaega ka mananeo le boranyane jo bo tshephagalang

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.