Local time: Labone, 23 Ferikgong 2020 22:22:11hrs
I am looking for: 

Beng-gae
Beng-gae

Webosaete ya Puso ya Botswana e tlaa fa beng-gae kitso e e šafaditsweng ka ditirelo tsa setšhaba le dikgang tse di maleba ka ditiro tsa puso. Fa tlase ke lenaneo la ditirelo tse di botlhokwa le tsela e o ka bonang ditirelo tse ka teng go tswa mo pusong.

Tepo Loapi

24 hours weather report      48 hour weather forecast       72 hour weather forecast

 

Topics
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.