Local time: Mosupologo, 17 Tlhakole 2020 21:00:09hrs
I am looking for: 

Advert Here...
Batsadi ba kopiwa go nna le seabe thutong
Batsadi ba kopilwe go nna le seabe mo dithutong tsa bana gore ba kgone go ntsha maduo a a nametsang. Mogokgo wa sekole se sebotlana sa Seetelo Memorial kwa Tsabong Mme Kelebogile Mokgosi o buile se mo bokopanong jwa batsadi le barutabana bosheng. O supile fa go nna le seabe mo thutong ya ngwana go dira gore ngwana le ene a rotloetsege gore a tseye thuto ya gagwe ka tlhwaafalo. Mme Mokgosi o ne a tlhalosa fa Seetelo e le nngwe ya dikole tse di dirang sentle mo ditlhatlhobong tsa makgaolakgang a lekwalo la bosupa mme se ka dira go feta fa ba tshwaraganela tiro le batsadi. Modulasetilo wa komiti ya batsadi le barutabana, Rre Disang Kehupetse, ene a re batsadi ba bangwe ga ba na kgatlhego ya go ya diphuthegong tsa batsadi le barutabana. A re motsadi yo a senang kgatlhego mo dithutong tsa ngwana go dira gore a seka a dira sentle e bile le tiro e ba e fiwang go ya go e direla kwa lwapeng ba sa e dire ka ba sena thotloetso. “Batsadi ba bangwe le fa ba kopiwa go tla sekoleng mabapi le dithuto tsa ngwana ga ba iponatse mme se, se felele se dira gore ngwana le ene a seka a tlhwaafalela tiro ya gagwe”, a tlhalosa. O supile fa komiti e tshwaragane le barutabana ba dira ka thata go rotloetsa batsadi go tsaya karolo mo dithutong tsa bana mme ba bangwe ba kgona go felela ba tla, fa bangwe bone ba sa iponatse gotlhelele. O ne a tswelela a re batsadi ba ba senang seabe mo thutong ya bana ba rata go itlhaganelela go ngongorega fa bana ba bone ba sa dire sentle mo dithutong e bile ba supa barutabana ka menwana ba re ga ba dire tiro. Rre Kehupetse a re batsadi bangwe ga ba na sepe gore a ngwana o ya sekoleng kana jang e bile a ka se mmotse gore ke eng a sa ye sekoleng, a re batsadi ba go tshwana le ba ba tshwanetse go tseelwa dikgato. E rile a ntsha la gagwe mongwe wa barutabana Mme Lesego Monnaokatswa o ne a bolelela batsadi fa sekole sa bone se na le letlhoko la dibuka tse di dirisiwang ke bana go kwala le tse di balwang. O ne a supa fa dikgwetlho tse ba kopanang le tsone gompieno di ne di seyo gotlhelele mo dingwageng tse di fetileng ka jalo batsadi ba ba tswe thuso fa ba na le seemo. O tlhalositse fa ba ne ba leka go kopa mo dikoleng tse dingwe mme ba ne ba kgona go bona dibuka, ka maswabi palo ya tsone e ne e sa lekana. Ka jalo, o ne a kopa batsadi gore ba rekele bana dibuka tse di kwalelang gore ba tle ba kgone go tswelela le dithuto tsa bone. Mo go tse dingwe, Mma Monnaokatswa o ne a gwetlha batsadi go fa bana tlhokomelo, ba nne ba le phepa malatsi otlhe, a re bophepa bo botlhokwa mo thutong ya ngwana ka gore o simolola letsatsi a sa tshwenngwe ke sepe e bile a phuthologile. A re se, se ka dira gore ngwana a itlame go dira ka natla gape le dibuka tsa gagwe di nne di lebega ka dinako tsotlhe e bile go ka tokafatsa le dithuto tsa gagwe. E re le fa go ntse jalo o ne a tlhalosetsa batsadi ka maduo a bana ba ba neng ba dira lokwalo lwa bosupa ngogola. Le ntswa maduo a bana a wetse tlase ka dintlha tse thataro ko tlase ga lefela (0.6%) a re ba itumelela gore bana ka bontsi ba dirile sentle. O ne a kopa batsadi gore ba eme ka dinao ba tshwaraganele tiro le barutabana gore mono ngwaga ba dirile go feta fa. “Fa sekole se sa dire sentle go lebelelwa motsadi, morutabana le ngwana ke ka seo batsadi ba tshwanelwang ke go emela thuto ya bana ba bone ka dinao”, a tlhalosa. O ne a tlhalosa gore bana ka bontsi ba ba sa direng sentle ke ka ntlha ya gore batsadi ba bone ba goga dinao fa ba kopiwa go tla sekoleng kana mo gongwe ba sa tle fa go tla go itsisiwa ka dithuto tsa ngwana. Mma Monnaokatswa o ne a gakolola batsadi gore ba duelele bana madi a ditlhabololo ba seka ba salela kwa morago. BOPA
30.01.17
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.