Republic of Botswana
Government portal
spot announcement
26/01/16
SPOT ANNOUNCEMENT
SPOT ANNOUNCEMENT

 

SPOT ANNOUNCEMENT

 

Reference: MDJS (C) 1/16/1/II

25th January 2016

 

 

 

Sechaba se itsisiwe fa Tona ya Itshireletso, Molao le Thokgamo ebile ele Mopalamente wa Bobonong, Motlotlegi Shaw Kgathi a tla buisa diphuthego tsa Kgotla kgwedi ya Hirikgong ele masome mabedi le bohera bobedi go tsena ele masome mabedi le boherabongwe (28th - 29th January 2016) ko mafelong le dinako tse di latelang;

letsatsi

lefelo

Nako

28/01/16 

Tutume

0830Hrs

28/01/16

Sebina

1430Hrs

29/01/16

Tonota

0830Hrs

 

Maikaelelo a phuthego e ke go tsaya megopolo mo sechabeng le go buisanya ka dikgang tse dingwe tse di amang lephata la ga tona le makalana a lone.

Dikgosi, makhanselara le balaodi ba kopiwa go rotloetsa sechaba go tsena di phuthego  tse tsa  ga tona ka makatanamane le ka dinako tse di  beilweng.

Re a leboga

                                       Samma G. Tabudi

 

                                       …………………………………

FOR/Permanent Secretary

Print
Close