Republic of Botswana
Government portal
KITSISO KA GO KGAOGA GA DITIRELO KO DIOFISING TSA LOBATSE LE ...
28/11/14
KITSISO KA GO KGAOGA GA DITIRELO KO DIOFISING TSA LOBATSE LE KANYE
KITSISO KA GO KGAOGA GA DITIRELO KO DIOFISING TSA LOBATSE LE KANYE

Sechaba se itsesiwe gore diofisi tsa  Lephata la Dipalamo le Ipabalelo Tseleng (DRTS) ko Lobatse le Kanye di santse di sa  dire ka mabaka a go kgaoga ga maranyane ka ntlha ya dipula.
Lephata le kopa sechaba go ba inela diatla metsing go santse go dirwa  dipaakanyo.

Re a leboga.

Print
Close