Local time: Thursday, 19 July 2018 07:55:00hrs
I am looking for: 

Baithuti ba thusa Dikabeya
10/02/17

Baithuti ba mmadikole wa boranyane le dipatlisiso (BIUST) ba abetse banni ba Dikabea matlwana a boitiketso a le mabedi, morago ga gore ba itlame go tlhabolola ntlo ya bookelo le go gokela metsi.

Se se tla jaana e le tshimologo ya maitlamo a baithuti ba mokgatlho wa Scientists and Engineers Without Boards BIUST (SEWBB)  ba sena go ikgobokanya go bona se ba ka se direlang morafe wa Palapye le tikologo.  

E rile a rola matlwana ao, mopalamente wa kgaolo, mothusa tona wa thuto ya motheo, Rre Moiseraela Goya a supa fa go le botlhokwa gore motho a itirele leina a bo a supe serodumo sa gagwe a sale mo botshelong fela jaaka mosimolodisi wa mokgatlho oo a dirile.

Mopalamente a re e re ntswa Palapye a lebega a gola ka bofefo mo  ditlhabololong,  mathata a sa ntse a le teng mo morafeng ka gore o tlhabologa ka bonya e bile o sa ntse o na le letlhoko le lentsi go lepalepana le seemo sa ditlhabololo le go gola ga motse.  

A re go gontsi mo banni ba go tlhokang jaaka metsi.

O ne a supa fa bontsi bo latlhegetswe ke matshelo morago ga gore go agwe tsela ya A1 e e neng ya kgaoganya masimo a Dikabea ka bogare mme ya iteela sediba se se neng se ba nosa ntlheng e nngwe ya tsela.

Rre Goya o ne gape a re go tlhokana le gore e re fa go gokelwa metsi ka fa masimo a leng teng go baakanngwe le raseboa gore a tle a kgone go tshwara metsi.

O ne gape a lebogela gore baithuti ba mmadikole ga ba a itebaganya le Dikabea fela, ba itebagantse gape le Palapye ka go direla banni makgabaganyo a dinao mo nokeng  ya Lotsane a ka nna mararo.

Rre Goya o ne a gwetlha banni ba Dikabea go tshwaraganela tiro le ba mmadikole gore ba kgone se ba eletsang go se dira, a supa fa ba le lesego go bo ba bone ba ba nang le keletso ya go tsenya letsogo mo go tlhabololeng motho.

A re go le gantsi bagaka ba lemogwa ka ditiro le go tlogela motlhala o ba ka gakologelwang ka one.

O ne a supa fa baithuti ba mmadikole ba tshwaraganetse ditiro le bo mmadikole ba mafatshe a mangwe jaaka kwa Amerika mo go tlhabololeng Batswana.

Mothusa mookamedi wa BIUST, Professor David Norris le ene o ne a re ga se gantsi banana ba bonala mo go tsenyeng letsogo mo ditirong tsa ditlhabololo, mme a akgola ba ba boneng go tshwanela go dira jalo.

A re e le ba sekole sa boranyane le dipatlisiso, ba ikaelela go simolodisa komiti e e tlaa akaretsang botlhe ba ba amegang e itebagantse le go gokaganya morafe le sekole, jaaka e le maikaelelo a bone go nna mmadikole yo o itebagantseng thata le dithuto tsa ka fa go ka itebaganngwang  le mathata ka teng, maikaelelo magolo e le go tlhaloganya matshelo a batho ka botlalo.

A re ba mo nakong ya go itebaganya gape le tiriso ya matlakala gore a nne le boleng mme a boe a dirisiwe gape go solegela lefatshe leno le tshaba ya lone molemo.

A re go dira jalo go ya go tlhamela batho ditiro.

E ne e rile go le pele modulasetilo wa mokgatlho,  Rre Dennis Maina le mosimolodisi wa one  Rre Enock Government ba supa fa ba ikaelela go wetsa se ba se simolotseng ka go gokela metsi le go tlhabolola matlo a bookelo.

Ba re ke tshwanelo gore ba tsenye letsogo mo ditlhabololong ka gore fa dikago tse ditona jaaka mmadikole di le mo motsing banni ba solofela go le gontsi mo bodireding le mo go bone baithuti tota.

Moeteledipele wa khansele ya baithuti (SRC) Rre Ntesang Seberekinyana o ne a lebogela kemo nokeng ya borara, bookamedi jwa sekole le mopalamente, a re fa e ne e se ka bone ba ka bo ba sa kgona le gone go simolola tota.

O ne a gatelela botlhokwa jwa go dira batho ba le seopo sengwe, a re seo se ka ntsha maduo, mme a kgothatsa banni ba Dikabeya go ipopa ditlhopha ka go kopanya masimo a bone go ntsha dijo.

O ne a re a nne a ba kopele mo dikomponeng tsa Palapye go ba thusa go dira go utlwala mo ditlhabololong tsa motse.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.