Local time: Saturday, 29 February 2020 15:35:03hrs
I am looking for: 

Ministry of Youth, Sport and Culture
YDF MEETING-MOLEPOLOLE YOUTH OFFICE
24/01/14
YOUTH DEVELOPMENT FUND MEETING IN MOLEPOLOLE Banana botlhe ba kgaolo ya Molepolole South, ba ba itshimololetseng dikgwebo, tse di tshelang kampo di sule, ba lalediwa phuthego kwa ofising ya banana mo Molepolole, ka kgwedi ya Tlhakole (February) e tlhola malatsi a le mane, ka nako ya borobabongwe (9am) mo mosong. Maikaelelo a phuthego e, ke go abelana megopolo, le go ba rotoetsa go tsenelela dithuso tsa lenaneo la banana la Youth Development Fund.
YOUTH DEVELOPMENT FUND MEETING IN MOLEPOLOLE Banana botlhe ba kgaolo ya Molepolole South, ba ba itshimololetseng dikgwebo, tse di tshelang kampo di sule, ba lalediwa phuthego kwa ofising ya banana mo Molepolole, ka kgwedi ya Tlhakole (February) e tlhola malatsi a le mane, ka nako ya borobabongwe (9am) mo mosong. Maikaelelo a phuthego e, ke go abelana megopolo, le go ba rotoetsa go tsenelela dithuso tsa lenaneo la banana la Youth Development Fund.
Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.