Local time: Thursday, 24 April 2014 23:16:32hrs
I am looking for: 

Ministry of Youth, Sport and Culture
Ministry of Youth, Sport and Culture
KITSISO Lenaneo le Tirelo Sechaba le tla simolodisiwa semmuso Kgwedi ya Moranang e tlhola letsatsi. Sebui sa tlotla kwa tirong e, e tlaabo e le Tautona Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama. Lephata la Banana, Metshameko le Ngwao le laletsa banana ba dikgaolo tse di latelang, Tlokweng, Gaborone, Ramotswa, Lobatse, Kanye, Moshupa, Thamaga, Gabane, Mogoditshane, Molepolole le Lentsweletau, e le banana ba tserweng mo lenaneong le la Tirelo Secaba go ikopanya le diofisi tsa banana tse di gaufi le bone pele ga kgwedi eno ya Mopitlo e le masome a mararo le bongwe, go ya go dira thulaganyo ya go tsaya karolo mo tshimolodisong semmuso ya lenaneo le. Go itse go feta, leletsa nomoro ya mahala ya: 0800 600 883
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.