Local time: Wednesday, 29 January 2020 14:31:50hrs
I am looking for: 

Ministry of Local Government (MLG)
Bayei ba ipelela go lemogiwa jaaka morafe o o ikemetseng
08/06/16
Erile ka Matlhatso kwa Gumare ebo ele megolokwane le meduduetso Bayei  ba ipelela pego go tswa mo go Tona wa lephata la Dikgaolo le Tlhabololo Magae Tona Slumber Tsogwane jaaka ane a ba rolela gore morafe wa Bayei o lemogiwa jaaka morafe o o ikemetseng.

Bayei ba ipelela go lemogiwa jaaka morafe o o ikemetseng

Erile ka Matlhatso kwa Gumare ebo ele megolokwane le meduduetso Bayei  ba ipelela pego go tswa mo go Tona wa lephata la Dikgaolo le Tlhabololo Magae Tona Slumber Tsogwane jaaka ane a ba rolela gore morafe wa Bayei o lemogiwa jaaka morafe o o ikemetseng.

Fa a rola pego eo Tona Tsogwane o ile a gorosa madume mo morafeng go tswa kwa go Tautona gammogo le go ba tlhalosetsa fa a tshwere phetolo eba sa bolong go e emela gore morafe wa bone o lemogiwe jaaka morafe o ikemeseng.

O boletse fa pele a ile a kopana le bogogi kwa Maun go ba rolela fa a tlisa thomo ka bane ba tshwaraganetse dikgang tseo mmogo, a tlatsa ka gore dithulaganyo tsotlhe dina le tsamaiso le molao o o salwang morago.

 A re mo dithulagayong tsotlhe baatlhodi ba ile ba sekaseka kgang eo mme ba tlamega go dira dikatlholo ba setse molao morago, a gatelela gore tsamaiso tsotlhe di remelela mo molaong.

Tona Tsogwane o boleletse morafe fa ditherisanyo tsotlhe di dirilwe kwa Rakops, Kachikau, Maun le Gumare mme go kopanwe le Bayei, Bambukushu, Batawana, Basarwa le bogogi go tswa Serowe ka bao botlhe ba ameaga, a tlatsa ka gore mo letsatsing leo go tlile go buiwa popagano.

O tlhalositse fa go tla a nna le pego ka mokwalo e e tla ntshiwang mabapi le kgang eo ka Puso e sekasekile kopo e lebile molao wa Bogosi wa 2008 o o neng wa dirisiwa mo kgangnyeng ya Bogosi jwa lekgotla la Kamanakau la Bayei.

A re kgang ya kamanakau gone gona le therisanyo mme le kgang ya Bayei go tsamailwe go dirwa therisanyo ka e le konokono mme go dirwa seo ka go kopana le merafe yotlhe e e emegang go buiwa puo ele nngwe fela gore morafe o lemogiwe.

O boletse fa go supile fa morafe wa Bayei ona le ditso mme go ilwe ga lebelelwa ditso le ngwao ya bone le kwa ba tlholegileng teng mme ele Tona a dira mokwalo a o kwalela Taoutona gore ga a bone bothata gore Bayei ba ka lemogiwa jaaka morafe o o ikemetseng.

Tona o boletse fa a lerile thomo gore jaanong Bayei ba lemogiwa jaaka morafe mme ebile Puso e amogela kopo ya bone gore ba ka nna le Kgosi e eleng ya bone mme dithata di le mo morafeng eseng mo go Tona gore ba ka romela leina mme ba dira jalo ba resisantse ele morafe go dirilwe thulaganyo.

Erile morafe o tswa labone ba lebogela thata mafoko a ga Tona, mme Saywa Mmusi o boletse fa ba lebogela karabo e Tona a tlang ka yone mme ikgaratlhelo e sale e simolotse e eteletswe pele ke Proffesor Vuya Wakazi Lydia Nyathi mme ba fitlhetse se ba neng ba se batlang ebile ba lebogela pego.

Matlhogonolo Letshelaphala

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.