Local time: Monday, 17 February 2020 20:45:42hrs
I am looking for: 

Ba-goo-Manyana ba tla okelediwa Poso
01/09/14
Ba-goo-Manyana ba tla okelediwa Poso

Puso e tsere tshwetso ya go atolosa poso ya Manyana, seo e le go oketsa ditirelo tsa poso mo motseng oo. Seo se tlhalositswe ke Mookamedi wa diposo Rre Pele Moleta ko moletlong wa go ipelela dikgafela ko motsing wa Manyana bosheng.

Moletlo o, o ne o tshwerwe ka fa tlase ga sethogo se se reng; go fetolela tsamaiso ngwao ya dikgafela mo bojanaleng. Yare a amogela baeng Kgosi Kebinatshwene Mosielele a tlhalosa fa puso ka nosi e ka se kgone go tlamela batho ba yone botlhe ke sone se go leng botlhokwa go itirela metswedi ya madi

Kgosi a tswelela ka gore ba ipelege

Kgosi a tswelela ka gore ba ipelege ka ba kgonne go ikagela motlobo wa dibuka, thekiso ya Chibuku le tshingwana ya merogo e mo bogaufing e tlogang e direla bangwe ditiro.

Ya re a tswa la gagwe Rre Moleta, a supa fa Botswana Service Bank le Botswana Post ele bana ba motho mo tirisanong, o ne a tlhalosa fa a tlhaloganya fa ba banni ba tsamaa sekgala go latela ditirelo tsa poso. O ne a tlatsa ka gore seo e tla nna selo sa maloba ka gore pele ngwaga o ya fifing poso ya bone e tlabo e atolositswe go ka nna e kgolwane le ditirelo dingwe tla nna motlhofo go bonwa.

Moleta o gakolotse morafe gore ba ithekele matlole a poso ba seka ba ikega mo go diriseng la kgotla

Go supa maiteko a bone Moleta o tlhalositse fa ba isetsa bagodi dituelo kgwedi le kgwedi ko mafelong a feta makgolo a marataro, a re bosheng ba diretse bagodi dikarata tsa kamogelo tse di tla tlhofofatsang kamogelo ya bagodi.

Moleta o gakolotse morafe gore ba ithekele matlole a poso ba seka ba ikega mo go diriseng la kgotla. O ne a supa tshwenyego ka bana ba ba dinalanyana gore ba tsile go busetsa maiteko a bone ko morago ka go inaya tse eseng tsa bone mme a kopa morafhe go ba ema nokeng mo go sireletseng dithoto tsa bone.

Modulasetilo wa Khansele ya Borwa Motlotlegi Leach Tlhomelang ya re a tswa la gagwe a tlhalosa fa puso e rotloetsa ngwao. A leboga Kgosi Mareko Mosielele go sa ipone tsapa go nna nabo mo meletlong e tshwana le e. A boa a leboga Kgosi Kebinatshwene go kabakanya itsholelo ka lefatshe la goo-Manyana le humile meamusu ya bojanala.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.