Local time: Friday, 21 February 2020 09:44:43hrs
I am looking for: 

KITSISO - THEKISO KA PALABALO
14/11/16
KITSISO - THEKISO KA PALABALO Khansele ya Lobatse e laletsa sechaba fa e tla rekisa dithoto tse dikgologolo ka palabalo kgwedi ya Ngwanatsele e le malatsi a masome a mabedi le boraro go tsena e le masome a mabedi le bone (23 November 2016) mo dikagong tsa khansele (Council Supplies). Thekiso e tla simolola ka nako ya lesome mo mosong (1000hrs).

KITSISO - THEKISO KA PALABALO

Khansele ya Lobatse e laletsa sechaba fa e tla rekisa dithoto tse dikgologolo ka palabalo kgwedi ya Ngwanatsele e le malatsi a masome a mabedi le boraro go tsena e le masome a mabedi le bone (23 November 2016) mo dikagong tsa khansele (Council Supplies). Thekiso e tla simolola ka nako ya lesome mo mosong (1000hrs).

Ba baeletsang go reka dithoto ba kopiwa;

 • Go duela lekgolo la dipula (P100.00) e le madi a peeletso a tlaa tsewang go simolola ka di 16 – 22 Ngwanatsele 2016 go seng jalo ga ona go letlelelwa go reka.
 • Ba ba eletsang go reka dikoloi ba tshwanetse go duela dikete tse pedi tsa dipula (P2000.00) e le madi a peeletso.
 • O ka duela dithoto ka madi kgotsa cheke e erurufaditsweng ke banka.
 • O tshwanetsewa bo o na le OMANG yoo motirisong.
 • Ba ba sa kgonang go reka ba tlaa busediwa madi a bone a peeletso morago ga thekiso

Dithoto di tlaa simololwa go bonwa Ngwanatsele a le malatsi a le lesome le borataro go fitlha e le masome a mabedi le bobedi (16 – 22 November 2016) ka dinako tsa tiro.

MADI A PEELETSO A TLAABO A SA AMOGELWE KA LETSATSI LA THEKISO.

Goitse go le gontsi o ka leletsa mogala wa 5334109 kana 5305961 

PUBLIC NOTICE

 The Public is notified that Lobatse Town Council shall conduct Public Auction Sale of unserviceable and boarded vehicles on the 23rd November 2016 at 1000HRS. The sale shall take place at Council Supplies Plot No: 2948 along Seepapitso III Drive

CONDITIONS OF SALE

 • A refundable deposit of P2000.00 shall be required from persons bidding for vehicles and P100.00 for other items, failing which they shall not bid.
 • Payment shall be made in cash or bank guaranteed cheques
 • All bidders will be required to produce valid National Identity Cards (Omang) or Company Registration Certificates, together with Declaration Form for 100% citizen owned companies
 • Deposits will be returned to unsuccessful bidders immediately after the auction.
 • Viewing of unserviceable stores and vehicles will start on the 16/11/ 2016 to 22/11/2016 during working hours between 8:00am and 16:00pm on weekdays.
 • Collection of deposits shall be on the 16/11/2016 to 22/11/ 2016 from 0730hrs to 1530hrs. Payments shall be made at Council Revenue Office No: 40 at Civic Centre, Plot No: 1062 along Tlou Street, Maokaneng East.
 • THERE WILL BE NO COLLECTION OF DEPOSITS ON THE DAY OF SALE

Further information and clarifications may be obtained from Tel No: 5334109/5305961    

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.