Local time: Wednesday, 29 January 2020 13:37:23hrs
I am looking for: 

NOTIFICATION OF SALE OF MATIMELA
18/07/13
Sechaba se itsisiwe fa khansele potlana ya Kweneng (MAA/Lentsweletau Sub - District Council) e tla rekisa matimela ka palobalo ko lesakeng la Sengolane kgwedi ya Phukwi a tlhola masome a mabedi le bosupa (27th July 2013) gole matlhatso mo mosong ka nako ya bofera bongwe (0900hrs)

RE: NOTIFICATION OF SALE OF MATIMELA SECTION 11 ACT NO 20 OF AMENDMENT ACT 2004

Sechaba se itsisiwe fa khansele potlana ya Kweneng (MAA/Lentsweletau Sub - District Council) e tla rekisa matimela ka palobalo ko lesakeng la Sengolane kgwedi ya Phukwi a tlhola masome a mabedi le bosupa (27th July 2013) gole matlhatso mo mosong ka nako ya bofera bongwe (0900hrs).

Dikgomo di masome mabedi le boferabobedi (28) le dipudi di le masome mararo le boferabobedi (38).

 

TSAMAISO YA THEKISO

1.Bareki ba lopiwa go duela madi a kana ka P500. 00 e le madi a peeletso

2.Bareki ba kopiwa go duelela le go tsaya leruo la bone ka lone le tsatsi leo la thekiso,khansele ga ena go arabela leruo le le tlogetsweng ko lesakeng.

3.Moreki yoo sa kgoneng go duela o tla seke a buselediwe madi a peeletso morago ga thekiso.

4.Moreki yo o sa a tlegang mo thekong o tla busediwa madi a gagwe

5.Khansele ena le tshwanelo ya go fa seruiwa tlhwatlhwa ya theko(Reserve Price)

Go bona tshedimosetso ka botlalo ka matimela a rekisiwana tsatsi leo tobetsa fa:

Re a leboga

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.