Local time: Monday, 17 February 2020 20:07:36hrs
I am looking for: 

PUBLIC NOTICE -MATIMELA
26/09/13
Sechaba se itsesiwe fa khansele ya Jwaneng e amogetse leruo la matimela,ka jalo sechaba se kopiwa go ya go batla leruo la bone koo. Re a leboga

Sechaba se itsesiwe fa khansele ya Jwaneng e amogetse leruo la matimela,ka jalo sechaba se kopiwa go ya go batla leruo la bone koo.

Re a leboga

DATE IN

DESCRIPTION

COLOUR

EARMARK

BRAND

25/08/2013

Namane

Ntsho le botlhaba

N/A

N/A

02/09/2013

Pelesana

Kgwebu

Motlhalawakgama

M SN

WS W

17/09/2013

Pelesa

Tshetlha

Lephaga-Right

A7

84

17/09/2013

KGONGWANA

Tshumu e botlhaba

Letomolo Right

Lephaga Left

BF

M

19/09/2013

Pelesa

Khunohu

Lesusu-Right

F2

S

23/09/2013

Pelesa

Khunohu

Lesibi-Left

N/A

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.