Local time: Wednesday, 19 February 2020 22:57:31hrs
I am looking for: 

DIPONE TSA MOSEPELE LE TSA MEKGWATHA TSE DI SA BEREKENG MO T...
27/10/16
KITSISO DIPONE TSA MOSEPELE LE TSA MEKGWATHA TSE DI SA BEREKENG MO TOROPONG YA GABORONE Khansele ya Gaborone e kopa maitshwarelo mo sechabeng ka seemo se se tsweletseng sa go tlhoka go bereka ga dipone tsa mosepele le tsa mokgwatha mo toropong.  Seemo se se bakilwe ke dipula tsa matlakadibe tsa beke e e fitileng tse di amileng toropo yotlhe le metse e e mabapi, se kgoreletsa maranyane a dipone tsa tsela. Khansele e tshwaragane le ba na le seabe jaaka ba koporase ya motlakase go berekela mo go busetseng  seemo sa motlakase mo maemong a a siameng gore dipone di bereke. Mo nakong e re kopa badirise botlhe ba tsela le sechaba ka kakaretso go nna keletlhoko , le go nna pelo telele mo ditseleng go fitlhelela seemo se boela mo mannong.Khansele e kopa maitshwarelo ka kgoreletso e.

KITSISO

DIPONE TSA MOSEPELE LE TSA MEKGWATHA TSE DI SA BEREKENG MO TOROPONG YA GABORONE

Khansele ya Gaborone e kopa maitshwarelo mo sechabeng ka seemo se se tsweletseng sa go tlhoka go bereka ga dipone tsa mosepele le tsa mokgwatha mo toropong.  Seemo se se bakilwe ke dipula tsa matlakadibe tsa beke e e fitileng tse di amileng toropo yotlhe le metse e e mabapi, se kgoreletsa maranyane a dipone tsa tsela.

Khansele e tshwaragane le ba na le seabe jaaka ba koporase ya motlakase go berekela mo go busetseng  seemo sa motlakase mo maemong a a siameng gore dipone di bereke. Mo nakong e re kopa badirise botlhe ba tsela le sechaba ka kakaretso go nna keletlhoko , le go nna pelo telele mo ditseleng go fitlhelela seemo se boela mo mannong.Khansele e kopa maitshwarelo ka kgoreletso e.

PRESS RELEASE

NON FUNCTIONING TRAFFIC AND STREET LIGHTS IN GABORONE CITY

Gaborone City Council wishes to inform the public and to apologize for the prolonged none functioning of traffic and street lights in the city.  This situation is a result of last week’s hail storm which hits the whole of the city and surrounding areas affecting the electric supply within the city as well as the programming of the traffic signals. 

Gaborone City Council is working with its partners and stakeholders including the Botswana Power Corporation who are working on restoring power supply in the city.  In the meantime we urge all road users and the general public to exercise caution and patience on the roads until the situation is restored to normalcy.The Council regrets the inconvenience caused.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.