Local time: Wednesday, 26 February 2020 06:26:34hrs
I am looking for: 

TONA O LEKOLA BANNI BA MOGOME-MOKGWARE
22/01/16
Tona wa tsa mafatshe a sele mme ebile ele Mopalamente wa Serowe Borwa Dr. Pelonomi Venson Moitoi o ne a buisa banni ba Mogome le Mokgware kwa motseng wa Mokgware kgwedi ya Hirikgong e tlhola malatsi ale matlhano monongwaga.

TONA O LEKOLA BANNI BA MOGOME-MOKGWARE

Tona wa tsa mafatshe a sele mme ebile ele Mopalamente wa Serowe Borwa Dr. Pelonomi Venson Moitoi o ne a buisa banni ba Mogome le Mokgware kwa motseng wa Mokgware kgwedi ya Hirikgong e tlhola malatsi ale matlhano monongwaga.

Fa a rolela Tona pego ya motse wa bone, Modulasetilo wa VDC ya Mokgware Rre Molatedi Motlhagodi o tlhalositse fa ba lebogela lenaneo la Ipelegeng le le Dirang sentle mo bogompienong. O tlhalositse fa go nnile le katoloso ya ntlo ya morutabana le kokelo. Mme le fa go ntse jalo, ba ngongoregetse letlhoko la metsi, mooki le tsela ya Mogome-Mokgware e e sa jeseng diwelang.

Fa a tsibogela kopo ya tsela ya Mogome-Mokgware, Tona o tlhaloseditse banni ba kgaolo eo fa a fetiseditse kopo ya bone ko Palamenteng mme ebile e kgarameleditswe ko ngwageng wa 2018. Le fa go ntse jalo, o soloheditse banni ba kgaolo eo fa seemo sa letlhoko la metsi se tla tokafala mo kgweding tse nne.

Tona o ne gape a rolela banni ba kgaolo ya gagwe hutshe ka kemonokeng ya bone mo dikolo tse di potlana tsa Mogome le Mokgware tse go bolelwang fa maduo a tsone ele a a kwa godimo thata. O ne gape a lebogela badirela-puso tirisano mmogo le dikarabo tse di maleba tse ba di roletseng kgaolo ya gagwe.

Modulasetilo wa khansele potlana ya Palapye mme ebile ele Mokhanselara wa Mogome-Mokgware, Motlotlegi Lesedi Phuthego o ne a leboga Tona Dr. Moitoi ka go bo a diragaditse tsholofetso ya go ba lekola mo metseng ya bone.

Motlotlegi o ne gape a rotloetsa banni ba kgaolo ya gagwe go nna ba tshologela mokgosi diphuthego tsa Kgotla ka a tlhalosa fa diphetogo tsa kgaolo ya bone di simologa mo bokopanong jwa Kgotla.

KA: CHARLOTTE SENTO

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.