Local time: Wednesday, 26 February 2020 06:43:04hrs
I am looking for: 

NOTIFICATION OF SALE OF MATIMELA
12/05/16
Sechaba se itsiwe fa Khansele Potlana ya Palapye e tlaa bo e rekisa Matimela ka palabalo mo  masakeng a a latelang: TAMASANE   : 3RD JUNE 2016 AT 0900HRS Dikgomo – 22   podi - 7  Dinku 1

KITSISO   KA THEKISO YA MATIMELA

Sechaba se itsiwe fa Khansele Potlana ya Palapye e tlaa bo e rekisa Matimela ka palabalo mo  masakeng a a latelang:

TAMASANE   : 3RD JUNE 2016 AT 0900HRS Dikgomo – 22   podi - 7  Dinku 1

MELAWANA YA THEKISO

1.Moreki mongwe le mongwe o tlamega go ntsha madi a peeletso (refundable deposit) a P500.00 pele ga thekiso.  Madi a tla boela moreki morago ga thekiso.

2.Go duelwa ka madi (cash) kana ka cheke e e tlhomamisitseng ke banka.

3.Bareki ba tshwanetse go tsaya leruo le ba le rekileng ka lone letsatsi la thekiso.

4.Leruo le tlaa rekisiwa le le mo seemong se le mo go sone.

5.Moreki yo o tla tlogelang leruo le a le rekileng mo masakeng a khansele o tla lefisiwa P50.00 ka letsatsi seruiwa sengwe le sengwe.

6.Mongwe le mongwe yo o kileng a reka mme a palelwa ke go duela  seruiwa sa gagwe morago ga thekiso ga re mo letelele go reka.      

7.Ga gona seruiwa sepe se se ka gololwang se setse se digetse lebaka la kgwedi tse thataro  se le mo mo tlhokomelong  ya matimela, go yeng ka Section 10 sub section (3) ya MATIMELA ACT: CAP 36

                     LIST OF MATIMELA ANIMALS DUE FOR SALE

TAMASANE KRAAL (CATTLE)

SERIAL NO

STOCK DESCRIPTION

COLOURS

EARMARKS

BRANDS

DATE IMPOUNDED

109

Pholo

Khunou

Lephaga + Sekei R

H

X  X

03/09/2015

115

Pholo

Thaba

Chaka L

6 2/ C  V

 B     E  2

12/09/2015

118

Namane

Khunwana

No earmarks

No brand

03/09/2015

119

Pholwana

Nala

Lesifi R

V O 7

03/09/2015

124

Poo

Tlhaba

Sekei & Lephaga L

V        B

V  OR  Y

7          7

14/09/2015

126

Pholwana

Puswa

Motoka R

A  D

T  J

14/09/2015

128

Pholwana

Ntsho

T/Phala& Sekei  (L)

Motoka R

T  not clear

H  8

14/09/2015

129

Poo

Tshetlha

No earmark

F   X

9   X

15/09/2015

131

Pholo

Thamaga

Sekei & Lesifi L

A   C

L    S

15/09/2015

133

Pholo

Thokwa

Sekei & Lehoha ®

C  S  4

15/09/2015

134

Pholo

Tshetlha

Sekei R & T/Phala L

S

R

4

15092015

137

Pholo

Tshetlha e dibola

Bogale jaThipa & Seako L

? Not clear

F

x

1502015

138

Pholo

Nala

Lehetho L

Y

3

U

15/09/2015

139

Pholo

Khunou

Lephaga L

A   D

K  S

1502015

141

Pholo

Tshumo

TPhala & Sekei L

H

V  8

18/0/2015

143

Pholo

Tshumo phifadu

Lephaga L

G  7

/  B

19/092015

144

Pholo

Thaba

Lephaga & TPhala (L)

  S

 T  E

19/092015

145

Kgomo

Khunwana

Lesusu L

4  Not clear

P H

19/09/2015

148

Kgomo

Tshwana

TPhala & Sekei L

D  4

D  ?

19/09/2015

152

Poo

Thaba

Lefeyho L

W  D

 T

20/09/2015

154

Pholo

Thokwa

Lesifi R

5

S

N

15/09/2015

155

Moalolelo

Thabana

T/Phala L&R

Lehetho R

Lebadi

28/09/2015

  SMALL STOCK

481

Podi

Tshwana

Sekei & Lesifi L, Blue tag R

 

02/10/2015

482

Podi

Naana

2Dekei L

 

02/10/2015

82

Potsane

Tshwaana tlhogo ntsho

No earmark

-

13/08/2015

83

Podi

Tshwana

Lesifi L, T/phala R

 

03/10/2015

84

Pholo

Nala

Sekei R, Motoka & T/Phala l

 

03/10/2015

86

Nku

Tshwaana tlhogo ntsho

No earmark

 

30/09/2015

96

Potsane

Phatshwana

No earmark

 

7/12/2015

94/83

potsane

Naana

No earmarks

 

10/10/2015

 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.