Local time: Wednesday, 26 February 2020 05:33:32hrs
I am looking for: 

News
16.12.15
ORPHANS RECEIVED SHELTER Orphan family of six headed  by a 24 year old William Mogapi who lives with his younger brothers and sisters received a two bedroomed house donated by Morupule Coal Mine on the 11th of  December at Matlhakola village.
16.12.15
MOTSE WA MOGAPINYANA O TSWELETSE SENTLE KA GO IPAAKANYETSA BOIPUSO JWA NGWAGA O O TLANG Motse wa Mogapinyana o tsweletse sentle ka go ipaakanyetsa boipuso jwa ngwaga o o tlang.  Se se rurifaditswe ke Mokhanselara wa Kgaolo Mme Mmaletsatsi Nthobatsang le komiti ya BOT 50 mo phuthegong ya kgotla e e neng e tshwerwe kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le masome a mabedi le bosupa
23.09.15
On the 2nd of September 2015, the Member of Parliament Kefentse Mzwinila handed over a house built by the Mogapinyana village Development Committee to Ms Modibedi Andrea.
31.08.15
Ba lephata la Matimela mo kgaolong potlana ya Palapye batla bo ba phutha matimela mo kgaolong tse di latelana;
31.08.15
KITSISO   KA THEKISO YA MATIMELA Sechaba se itsiwe fa Khansele Potlana ya Serowe Administrative Authority e tlaa bo e rekisa Matimela ka palabalo mo  masakeng a a latelang:  Motshegaletau kraal             (28th August 2015 @0900hrs) Dikgomo – 6  Taukome kraal                      (28th August 2015 @1400hrs) Dikgomo – 9, Dipodi -11 Tshephe kraal                         (29th  August 2015@ 0900hrs) Dikgomo -11 – Dipodi-32
15.04.15
MOLAWANA O MOSHA WA DIKOMITI TSA TLHABOLOLO TSA METSE Ba lephata la boipelego le tlhabololo tsa metse bane ba tshwere phuthego ka kgwedi ya Mopitlo e tlhola malatsi ale masome a mabedi le bone kwa ntlo lehalahala ya Palapye. Maikaelelo a phuthego e e ne e le go anamisa makalana a 2014 le go rutuntsha ka molawana o mosha wa dikomoti tsa tlhabololo tsa metse gore go nne le kutusisano e e tshwanang mogo ba ba nang le seabe kgotsa ba ba amegang.
15.04.15
PSYCHOSOCIAL RETREAT OF ORPHANS Forty orphans attended the psychosocial retreat in Motlhabaneng on the 6th-7th March 2015. Kgosi Bethuel Machete encouraged orphans to be self motivated and have to know that living without parents is not the end of the world. He said orphans should focus more on brighten their future rather than on the loss of their parents. They should know that God has plan for their lives.
15.04.15
The opening of new Palapye bus rank had opened business opportunities to Palapye business community. Both Palapye Administrative Authority and the community at large would benefit.
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.